Gods Debt Free Guarantee
John Avanzini zhromaždil päť účinných stratégií, o ktorých sa domnieva, že zaručene získajú Božiu pomoc pri zbavení sa dlhov.
John F. Avanziniho